Zobrazit navigaci

Uspořádání dne


6:15 - 8:00 Ranní scházení, volné hry, spontánní hry dle vlastní volby, individuální, skupinová či kolektivní práce učitelky s dětmi
8:00 - 9:00Úklid hraček, hygiena, zdravotní cvičení, ranní svačina
9:00 - 9:30 Komunitní kruh, řízené činnosti - pohybové, jazykové, předmatematické, hudební, rozumové              
9:30 - 11:30 Příprava na pobyt venku, hygiena, pobyt venku
11:30 - 12:00 Hygiena, rituál před jídlem, oběd, příprava na odpočinek
po oběděHygiena, čištění zubů
12:00 - 13:30 

Odpolední odpočinek, rituál před pohádkou, nabídka klidových zájmových činností pro děti s nižší potřebou spánku


13:30 - 16:15 Vstávání, hygiena, odpolední svačina, rozcházení dětí