Zobrazit navigaci

Informace o školce

Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Dětský kolektiv je věkově smíšený, což nám umožňuje rozvoj prosociálních dovedností dětí a vytváření přátelských vztahů mezi různými věkovými skupinami.

Ve školním vzdělávacím programu jsou zohledněny potřeby všech dětí od nejmenší po největší.

Umístění mateřské školy v lesoparku poblíž centa města a členitá školní zahrada umožňují věnovat se proměnám přírody ve všech ročních obdobích. V průběhu celého školního roku přibližujeme dětem lidové tradice našeho národa.

Při našich aktivitách je vítána přítomnost rodičů a jejich spolupráce.