Zobrazit navigaci

Uspořádání dne

Denní režimové činnosti

od 6:15 
příchod dětí, volný výběr hraček, individuální hry nebo hra skupinek dětí ve třídě, v herně, individuální práce, výtvarná a pracovní činnost, práce s pracovními listy, zdravotní cvičení
8:30 - 9:00

hygiena, svačina
9:00 - 9:30

řízená činnost - hudební, jazyková, dramatická, matematická ...
rozvíjení jemné motoriky, soustředění pozornosti a paměti...
individuální práce s dětmi, pohybové hry, hry mladších dětí
9:30 - 11:30

příprava a pobyt venku, poznávací a pohybové aktivity v okolí MŠ, využití zahrady, dopravního hřiště
11:30 - 12:00 
oběd - kultura stolování
od 12:00 - 13:45
příprava na odpočinek, čištění zubů, hygiena, poslech pohádky, relaxační hudby, odpočinek, děti s nižší potřebou spánku průběžně vstávají, jsou jim nabízeny klidné hry, individuální práce
od 13:45
hygiena, odpolední svačina
od 14:00 - 16:15 
spontánní činnosti a hry, individuální práce, pohybové vyžití na školní zahradě, odchod domů