Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program

                       

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) vychází z požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a nazvaly jsme ho JEN SI DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Je rozdělen do pěti základních okruhů, které jsou pojaty jako širší obsahové bloky a vychází ze střídání ročních období, jejich charakteristických znaků, činností a zvyků s nimi spojených.

1. Co přinášíš podzime, to se brzy dozvíme

2. Bílá paní Zima jede na saních

3. Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje

4. Léto volá, už k nám jedou prázdniny

Témata ŠVP učitelky v jednotlivých třídách rozpracují do podtémat s přihlédnutím k věkovým i individuálním zvláštnostem dětí a jejich potřebám.
ŠVP je otevřený materiál přístupný veřejnosti, seznámit se s ním můžete v naší MŠ u pedagogických pracovnic školy.

V naší mateřské škole všechny pracovnice snaží o to, aby se děti u nás:

• cítily spokojené a šťastné

• naučily se mnoho nového

• získaly základ pro to, aby mohly vstoupit do světa jako samostatné, sebevědomé osobnosti s vlastním rozumem, uvažováním a schopností dále se rozvíjet.