Zobrazit navigaci

Nabídka aktivit

Dětem nabízíme:

 • adaptaci nových dětí za přítomnosti rodiče
 • divadelní a filmová představení, výstavy, besedy, exkurse a další zajímavé pořady dle nabídky
 • pracovní tvořivé dílny pro děti a rodiče
 • pravidelné cvičení ve sportovní hale - II. a III.třída
 • logopedický projekt pro 4-5 leté děti a jejich rodiče  "Mami, tati, povídej si se mnou"
 • projekt "Poznej svého kamaráda" ve spolupráci se ZŠ B.Němcové - prevence šikany
 • program pro předškoláky  "Předcházíme poruchám učení"
 • projekt pro předškoláky a jejich rodiče "Hurá, půjdu do školy"
 • projekt pro předškoláky  "Děti do bruslí"
 • projekt "Celé česko čte dětem" - "Babička a dědeček do školky"
 • Mikulášskou návštěvu
 • příchod Ježíška
 • karneval
 • hravé odpoledne pro děti a jejich rodiče "Mami, tati, pojď si se mnou hrát"
 • možnost prohlídky prostor MŠ a práce s dětmi na Dni otevřených dveří
 • sváteční odpoledne k svátku maminek
 • sváteční dopoledne k svátku dětí
 • rozloučení s předškoláky
 • pasování předškoláků na školáky