Zobrazit navigaci

Děti do bruslí

1. Charakteristika projektu

Tento projekt je určen pro děti předškolního věku – přednostně pro předškoláky. Jde o výuku bruslení formou kurzu odborným metodickým a trenérským vedením.

Kurz probíhá v podobě deseti 45 minutových lekcí na ledové ploše na zimním stadionu v Telči. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá rodičům na tuto ozdravnou aktivitu 500,- Kč, ředitelka MŠ vystavuje dětem potvrzení absolvování tohoto projektu.

Děti jsou pojištěny v MŠ i v rámci tohoto projektu Děti do bruslí.

2. Cíle:

· rozvíjet a upevňovat tělesnou zdatnost

· rozvíjet hrubou motoriku – lezení, vstávání přes koleno, jízda na bruslích

· upevňovat pohyblivost na bruslích

· zdokonalovat koordinaci pohybů – střídat ruce a nohy do rytmu

· procvičovat vytrvalost a nevzdávat se na začátku

· zvládat sebeobsluhu v náročnějších podmínkách

· uvědomovat si svou samostatnost a orientovat se ve skupině více dětí

· spolupracovat s jiným dospělým (trenér) a vnímat jeho pokyny a řídit se jimi

3. Okruhy činností, organizace:

· odjezd autobusem 

· děti v autobusu sedí s kamarádem a jsou připoutány bezpečnostním pásem

· po příjezdu do Telče společně odchází na zimní stadion

· po příchodu do šatny se hned připravují na led, oblékají si vhodné oblečení, připravují si pití

· trenéři, učitelky a rodiče pomáhají se zavázáním bruslí

· děti odchází na ledovou plochu, kde bruslí 45 minut

· nejprve se v kroužku společně rozcvičí, pak jsou rozděleny do dvou, tří skupin a následuje vlastní výcvik

· během bruslení děti doplňují tekutiny

· po skončení výcviku se rozloučí s trenéry pozdravem

· odchází z ledové plochy, kde si je opět přebírá učitelka

· v šatně se děti podle potřeby převlečou, uklidí si brusle, přilbu, rukavice do batohu

· následuje společná svačina z MŠ – chléb, ovoce, pití

· po svačince děti odjíždí autobusem zpět do své MŠ

4. Očekávané výstupy a kompetence

· prožívají radost z nového a zvládnutého pohybu

· zlepšují si koordinaci pohybů

· učí se správnému držení těla a udržování rovnováhy

· učí se postarat se o své věci – jsou samostatnější

· poznávají jinou autoritu

· učí se podle pokynu a instrukcí

· poznávají nové kamarády – z jiných MŠ

· učí se přijmout drobný neúspěch – vnímají ho jako přirozenou skutečnost

· učí se pohybovat bezpečně ve skupině dětí

· záměrně se soustředí na činnost

· uvědomují si své možnosti

5. Zásady bezpečnosti:

Děti jsou před bruslením vždy seznámeny s bezpečností.

· při nástupu a výstupu z autobusu

· při cestě autobusem (zapnutý bezpečnostní pás)

· při cestě od autobusu na zimní stadion a zpět (dvojice a jdeme společně)

· při převlékání v šatně (zacházení s bruslemi)

· při vlastním pobytu na ledě

Připomínáme, že je důležité respektovat pokyny trenéra na ledě, aby nedošlo k nějakému zranění.

6. Co děti potřebují:

· Brusle - na zavazování - nedoporučují se plastové a krasobruslařské - musí být nabroušené (nabrousí v Telči) – s nenabroušenými nepustí

dítě na led – nebezpečí úrazu

· Helmu zapůjčuje mateřská škola - dítě má po dobu kurzu svou - podepsanou

· Sportovní oblečení: oteplovací kalhoty, které mají kšandy – NE tepláky (promočí se) triko s dlouhým rukávem, lehká bunda – děti jsou 45 minut v pohybu a je jim pak teplo nedoporučují se chrániče

· Šusťákové rukavice

· Pití

7. Spolupráce s rodiči:

Rodiče mají o tento projekt velký zájem a snaží se přispět vlastní pomocí při organizaci a zajištění bezpečnosti. Přijíždí do Telče autem a pomáhají alespoň při převlékání v šatně.

Na poslední bruslení zveme i rodiče, kteří si můžou zabruslit společně se svými dětmi a užít si zimních radovánek