Zobrazit navigaci

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování dokumentů:

Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí - Pátek

6.30 - 15.00 hodin

Elektronická adresa podatelny:

kancelar@msdacice.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS):

864kqfd

Další možnost elektronické komunikace:

Lze využít: reditelka@msdacice.cz, jidelna@msdacice.cz

Přehled dalších datových formátů, které Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice přijímá:

*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx)

*.txt (prostý text)

*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

*.htm, *.html (hypertextový dokument)

*.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx)

Mateřská škola Dačice dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.jpg.

Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá Mateřská škola Dačice i další datové formáty.

Přehled přenosných technických nosičů dat, které Mateřská škola Dačice přijímá:

flash disk (s USB konektorem)

CD

DVD (obou technických standardů +/-)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému:

Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.

Důsledky vad dokumentů:

Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.