Zobrazit navigaci

Rozsah a výše stravného

Ceny stravného od 1.9.2023

 

Z důvodu zvýšení cen potravin bude stravné navýšeno od 1.9.2023 následovně:

Finanční limity na nákup potravin se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.

MŠ: děti 3 – 6 let

Hlavní a doplňková jídla

Cena MŠ Dačice

Přesnídávka

12,00 Kč

Oběd

23,00 Kč

Svačina

11,00 Kč

Pitný režim

 4,00 Kč

Polodenní stravování

39,00 Kč

Celodenní stravování

50,00Kč

  MŠ: děti, kteří dovrší ve školním roce 7 let

Hlavní a doplňková jídla

Cena MŠ Dačice

Přesnídávka

13,00 Kč

Oběd MŠ

24,00 Kč

Svačina

12,00 Kč

Pitný režim

  4,00 Kč

Polodenní stravování

41,00 Kč

Celodenní stravování

53,00 Kč

Strávníci 7 – 10 let ZŠ

Oběd

Cena MŠ Dačice

Celkem

28,00 Kč


• Rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny Ing. B. Zimmelovou
tel. 384422275 /záznamník/
e mail : jidelna@msdacice.cz

• Stravování dítěte v MŠ se odhlašuje nebo přihlašuje den předem, v nutných případech je možno odhlásit dítě ještě ráno
do 7,30 hod  na konkrétním pracovišti.

• V případě onemocnění dítěte mají rodiče první den nárok vyzvednout si oběd v kuchyni od: 10.45 - 11.15 hodin do vlastních
jídlonosičů. Za čistotu přinesených nádob odpovídá odběratel. Před spotřebou řádně prohřejte. Spotřebujte do 14.00 hodin
téhož dne.

•při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy v předškolním věku

•děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny

•děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte

•stravné je placené převodem ve prospěch účtu číslo 35-604249309/0800, v mimořádných případech hotově v kanceláři MŠ Bratrská


Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být uhrazena záloha na stravování. Její výše se odvíjí od druhu stravování (celodenní, polodenní ...). Záloha je nutná z důvodu, že platby za stravné jsou inkasovány až okolo 15. následujícího měsíce, tedy v době, kdy dítě, které navštěvuje pravidelně MŠ má odebráno 30 i více jídel a náklady na jejich přípravu je nutné uhradit.