Ceny stravného od 1.9.2023

15/09/2023
Ředitelství

Ceny stravného od 1.9.2022

 

Stravné bude navýšeno od 1.9.2023 následovně:

Finanční limity na nákup potravin se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.

: děti 3 – 6 let

Rozsah stravování

Od 1. 9. 2023

přesnídávka

12,- Kč

oběd

27,- Kč

svačina

11,- Kč

přesnídávka + oběd

39,- Kč

přesnídávka + oběd + svačina

50,- Kč

            

          MŠ: děti, kteří dovrší ve školním roce 7 let

Rozsah stravování

Od 1. 9. 2023

přesnídávka

13,- Kč

oběd

28,- Kč

svačina

12,- Kč

přesnídávka + oběd

41,- Kč

přesnídávka + oběd + svačina

53,- Kč

ZŠ: Oběd 28,- Kč