Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Dačice od šk. roku 2024/2025

12/04/2024
Ředitelství

O přestupu na jiné pracoviště (školku) MŠ Dačice rozhoduje ředitelka školy. 


Zákonný zástupce si vyplní žádost o přestup na jiné pracoviště MŠ Dačice a doručí do schránky MŠ Bratrská 177/I, Dačice nebo zašle podepsané elektronicky na email reditelka@msdacice.cz. Žádost o přestup je třeba odevzdat do stanoveného termínu! 

Termín odevzdání žádosti o přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice od školního roku 2024/2025 je do 12. dubna 2024

Důvody přestupu:

  1. Do požadované školky (pracoviště) již dochází sourozenec.
  2. Jiné důvody (např. vzdálenost od místa bydliště, zaměstnání rodičů…)


Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 22. dubna 2024. 

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi, na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel!


Zde odkaz:

Žádost o přestup.docx


                                                 Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice